۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 (نیمسال سوم)


انتخاب واحد: از روز سه شنبه مورخ 95/4/1 لغایت جمعه مورخ 95/4/4

شروع کلاس ها: شنبه مورخ 95/4/5

شروع امتحانات: 95/5/30

673
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :