۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۷ آذر     [En]
بهره برداری از دستگاه تابلو برق خورشیدی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-یباکنار

بهره برداری از دستگاه تابلو برق خورشیدی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-یباکنار

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار       دانشجویان در زمان اخذ دروس موظف به رعایت پیش نیازی می باشند و در صورت عدم رعایت عواقب آن به عهده دانشجو میباشد       
پیوندها
مدیریت
معاونت