۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد     [En]

ریاست واحدنام : فرهاد

نام خانوادگی: شریف فر

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد ریاضی (آنالیز عددی)

مرتبه علمی:مربی

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

وب سایت ریاست واحد

۲۶دی ۱۳۹۴

6725