۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر     [En]

سرفصل دروس و چارت رشته های مهندسی مکانیک

سرفصل دروس و چارت رشته های مهندسی مکانیک

سرفصل دروس و چارت رشته های مهندسی مکانیک

نام فایل : چارت مهندسی مکانیک
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 44.49316 KB
نام فایل : چارت مهندسی فناوری مکانیک- خودرو
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 36.31934 KB
نام فایل : چارت مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 35.23633 KB
نام فایل : چارت کاردانی ساخت و تولید- ماشین افزار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 110.9746 KB

۷بهمن ۱۳۹۴

1867