۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر     [En]

سرفصل دروس رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (کارشناسی ناپیوسته)


سرفصل دروس رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (کارشناسی ناپیوسته)

نام فایل : سرفصل دروس رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (کارشناسی ناپیوسته)
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1759.438 KB

۷بهمن ۱۳۹۴

1808