۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

فرم های پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


فرم های پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

1- فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری حرفه ای

2- فرم تعهد دانشجویان درخصوص اخذ پایان نامه با اساتیدی که ظرفیت پایان نامه آنها تکمیل شده است

3- فرم شماره ۱(پروپوزال)- درخواست تصویب موضوع پایان نامه

4- فرم شماره 1 (پروپوزال)-درخواست تصویب موضوع پایان‌نامة کارشناسی ارشد معماری

5- فرم شماره ۲- درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره

6- فرم الف- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد- چکیده پایان نامه

7- فرم ب- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد - چکیده پایان نامه

8- فرم شماره ۴- فرم درخواست معرفی دانشجو به سازمان ها و ادارات جهت تحقیق و ...

9- فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

10- فرم گزارش دوره ای پایان نامه/رساله

11- فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

12- فرم اعلام نظر داور

14- فرم شماره ۳- فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

16- فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع

17- فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

18- فرم انصراف از ارائه مقاله

19- فرم درخواست مهلت ارائه مقاله

20- فرم شماره ۷- فرم مجوز تایپ و صحافی پایان نامه

21- فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (تحویل cd  به حوزه پژوهشی حتما به همراه قاب آن باشد . )

22- مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد لشت نشا) جهت استاد راهنما، مشاور و داور

23- تذکرات مهم درخصوص مقالات مستخرج از پایان نامه  های کارشناسی ارشد

24- اعلامیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

25- تقویم ارائه و تحویل  پروپوزال­های کارشناسی ارشد

26- چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی(PhD ) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

27- تقویم ارسال و دفاع پایان نامه­ های کارشناسی ارشد

28- دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد (M.Sc./M.A ) و رساله دکتری(ph .D )

29- مراحل انجام کار پایان نامه کارشناسی ارشد

30- مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع

31- فرم تکراری نبودن عنوان پایان نامه و استعلام از سایت های ایران داک و سیکا( فرم شماره 5)

32- راهنمای جستجو عنوان پایان نامه در ایران داک

35- فرم انتخاب استاد مشاور

۲۷دی ۱۳۹۴

10677