۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

رشته های تحصیلی در یک نگاه

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیبا کنار

برای ورود به سایت هر رشته روی نام آن کلیک نمایید

(آخرین به روز رسانی 95/03/7)

ردیف

عنوان رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

1

مهندسی مکانیک

 

ساخت و تولید-ماشین افزار

کاردانی پیوسته

تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی خودرو

کارشناسی ناپیوسته

مکانیک

کارشناسی پیوسته

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

2

مهندسی عمران

 

 

 

3

مهندسی برق

 

الکتروتکنیک- برق صنعتی

کاردانی پیوسته

تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

4

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

5

معماری

 

 

 

6

حسابداری

 

 

 

7

ریاضی

 

 ۷بهمن ۱۳۹۴

10532