۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

راههای تماس با مرکز مشاوره


مشاور مرکز:  سرکار خانم فریده امیرالسادات

ساعات  حضور مشاور: روزهای یکشنبه و سه شنبه   ساعت  30: 14    الی  16:30 

جهت ارتباط با مرکز مشاوره دانشجویی لطفا از طریق نشانی پست الکترونیک زیر اقدام بفرمایید

moshaver @ lziau.ac.ir

۳اردیبهشت ۱۳۹۵

5279