۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد     [En]
انتخاب واحد ۲۸ تیر تا ۲ مرداد
شروع کلاس ۴ مرداد تا ۳۰ مرداد
امتحانات ۱ شهریور تا ۶ شهریور

انتخاب واحد ۲۸ تیر تا ۲ مرداد شروع کلاس ۴ مرداد تا ۳۰ مرداد امتحانات ۱ شهریور تا ۶ شهریور

قطع زنجیره انتقال  ویروس کرونا فقط با رعایت نکات بهداشتی امکان پذیر است

قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا فقط با رعایت نکات بهداشتی امکان پذیر است

دانشجویان محترم مشمول قانون وظیفه عمومی که تا کنون برگه معافیت تحصیلی خویش را از مراکز پلیس +10 دریافت ننموده اند حداکثر تا تاریخ 1397/06/25 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.       دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار       دانشجویان در زمان اخذ دروس موظف به رعایت پیش نیازی می باشند و در صورت عدم رعایت عواقب آن به عهده دانشجو میباشد       
پیوندها
مدیریت
معاونت