۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن     [En]

تکمیل فرم الف جهت تصویب پروپزال در شورای پژوهشی


دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد به همراه فرم پروپزال خود می بایست فرم شماره 6 یا همان  فرم الف- اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد- چکیده پایان نامه را نیز تکمیل نموده و به همرا پروپزال خود به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهند

1795
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :