۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن     [En]

برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج هوشمندانه

در راستای ارتقاء آگاهی ودانش دانشجویان مجرد در زمینه ی استانداردهای لازم برای ازدواج از جمله تطابق ها و ویژگی های سنتی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، قومی و قبیله ای، مذهبی و اعتقادی و کمک به افزایش ازدواج های موفق ، در آذر ماه 1394 کار گاه دو روزه با عنوان ازدواج هوشمندانه برگزار گردید.

در راستای  ارتقاء آگاهی ودانش دانشجویان مجرد در زمینه ی استانداردهای لازم برای ازدواج از جمله تطابق ها و ویژگی های سنتی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، قومی و قبیله ای، مذهبی و اعتقادی و کمک به افزایش ازدواج های موفق ، در آذر ماه 1394 کار گاه دو روزه با عنوان ازدواج هوشمندانه برگزار گردید.

مطالب ارایه شده  در این کارگاه آموزشی شامل موارد زیر بود:

·       دلایل درست و نادرست برای ازدواج

·       آگاهی نسبت به افراد مناسب و نامناسب برای ازدواج

·       علایم هشدار دهنده در ازدواج

·       عشق و نظریه های مربوط به عشق

·       آشنایی با مراحل سه گانه ازدواج

·       دوره آشنایی، هدف از آشنایی،

·        نظریه های آشنایی، اشتباهات متدوال در دوره آشنایی

·       موضوعات گفتگوي قبل از ازدواج

 تصاویری از کارگاه آموزشی ازدواج هوشمندانه

 5167
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :