۱۴۰۰ جمعه ۲۶ شهريور     [En]

جلسه گروهی هدفمندی در زندگی


در تاریخ یکشنبه 26 / 2/1395  در کتابخانه دانشگاه یک جلسه گروهی با حضور تعدادی از دانشجویان رشته حسابداری برگزار گردید . در این جلسه درباره هدف گذاری و اهمیت آن در زندگی صحبت شد و  روش های هدف گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

4962
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :