۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير     [En]

انتخاب واحد ورودیهای جدید

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در مقاطع کاردانی،کارشناسی و ارشد از روز دوشنبه 29 شهریور آغاز میگردد

2116
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :