۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند     [En]

اردوی فرهنگی زیارتی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار در نظر دارد اردوی فرهنگی زیارتی قم جمکران برگزار نماید

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار در نظر دارد اردوی فرهنگی زیارتی قم جمکران را در تاریخ 13 مهرماه برای دانشجویان ممتاز آموزشی، فرهنگی ورزشی و فعال دانشجویی برگزار نماید.
دانشجویان عزیز می توانند برای اطلاعات بیشتر و نام نویسی به جناب آقای بزرگزاده مسئول محترم فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

5566
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :