۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين     [En]

اجرای طرح غربالگری دانشجویان جدید الورود

طرح غربالگری دانشجویان جدید الورود از این ترم در این واحد دانشگاهی اجرا می گردد. هدف از اجرای این طرح کمک به دانشجویان نیازمند خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی بهتر کلاسهای آموزشی، کارگاه ها و ... در راستای پیشگیری و درمان مشکلات روانشناختی دانشجویان می باشد.

براي احياي كيفيت زندگي مطلوب و داشتن جامعه اي سالم و بارور، نيازمند اين هستيم كه تك تك افراد آن جامعه از سلامت روان بالايي برخوردار باشند. دستيابي به آن هدف ممكن نيست مگر از طريق راهكارهاي پيشگيرانه در سطوح مختلف(پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه) كه از ميان سطوح سه گانه پيشگيري در بهداشت روان ، تنها در سطح نخست آن معناي واقعي پيشگيري است  و شامل كليه فعاليتهايي است كه در جهت تأمين، گسترش و ارتقاء سلامت رواني افراد جامعه انجام مي گيرد.  وضعيت سلامت رواني دانشجويان که قشر جوان و فعال جامعه بوده و داراي جايگاهي خاص در برنامه هاي سلامتي  جامعه مي باشند، داراي اهميت بسياري است. در این راستا طرح غربالگری دانشجویان جدید الورود از این ترم در این واحد دانشگاهی اجرا می گردد. هدف از اجرای این طرح کمک به دانشجویان نیازمند خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی بهتر کلاسهای آموزشی، کارگاه ها و ... در راستای پیشگیری  و درمان مشکلات روانشناختی دانشجویان می باشد.

اطلاع رسانی جهت دریافت فرم متعاقبا اعلام می گردد.

3702
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :