۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد     [En]

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری مرکز لشت نشا زیبا کنار از امروز صبح در سایت مرکز آزمون فعال گردیده است.

خبر فوری

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد معماری مرکز لشت نشا زیبا کنار از امروز صبح در سایت مرکز آزمون فعال گردیده است.

  ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه  16 مهر ماه امکان پذیر پذیر است و تمدید نخواهد شد برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایتwww.azmoon.org مراجعه نمایید

1915
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :