۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر     [En]

جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه دانشجویان


جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه دانشجویان روز سه شنبه مورخ 11 آبان ماه ساعت 9 صبح در دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا-زیباکنار برگزار میگردد.
شرکتدر این جشنواره برای تمام دانشجویان آزاد است

1839
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :