۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

کلاس آموزشی مدیریت هیجان و ارتقاء سلامت روان


در این کلاس آموزشی که با حضور دانشجویان ترم یک حسابداری برگزار گردید، سلامت روان و عوامل موثر بر آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت  و در ادامه نقش موثر مدیریت هیجانها در سلامت روان بیان گردید.6783
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :