۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد     [En]

جلسه شورای فرهنگی با حضور مسئولین اجرایی بخش لشت نشا

جلسه شورای فرهنگی با حضور مسئولین اجرایی بخش لشت نشا مهندس اخینه بخشدار لشت نشا حبیب ابراهیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر لشت نشا، خانم دکتر قلی پور رئیس اداره آموزش و پرورش لشت نشا در خصوص رفع مشکلات موجود دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا_زیباکنار برگزار گردید ، که در این خصوص پس از بیان مشکلات توسط اعضای دانشگاه با دستور بخشدار مقرر گردید مسئولین مرتبط هرچه سریعتر اقدام به رفع مشکلات نمایند.

جلسه شورای فرهنگی با حضور مسئولین اجرایی بخش لشت نشا در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار برگزار گردید

جناب آقای مهندس اخینه بخشدار لشت نشا، جناب آقای حبیب ابراهیمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر لشت نشا، خانم دکتر قلی پور رئیس اداره آموزش و پرورش لشت نشا در خصوص رفع مشکلات موجود دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا زیباکنار در این جلسه حضور داشتند ، که در این خصوص پس از بیان مشکلات توسط اعضای دانشگاه با دستور بخشدار مقرر گردید مسئولین مرتبط .
هرچه سریعتر اقدام به رفع مشکلات نمایند.

3521
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :