۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر     [En]

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 1399

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال 1399 در سیستم جدید آموزشیار به شرح زیر می باشد

:زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال 1399 در سیستم جدید آموزشیار به شرح زیر می باشد

 یکشنبه مورخ 23 شهریور 1399 ورودی های 96 و ماقبل از ساعت 15 الی 21

 دوشنبه مورخ 24 شهریور 1399 ورودی های 97و 98 از ساعت 15 الی 21

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند بر اساس ورودی ذکر شده در بالا در همان روز از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد مهلت انتخاب واحد دارند.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد برای دانشجویانی که در این دوره موفق به انجام انتخاب .واحد نشده اند مجددا اطلاع رسانی خواهد شد..

جهت ورود به آموزشیار بر روی لینک زیر کلیک نمایید

سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار)


نام کاربری و رمز ورود به سامانه آموزشیار

شماره دانشجویی جدید: کد واحد و شماره دانشجویی قبلی

    نام کاربری جدید  شماره دانشجویی  علامت @ و حروف edu با فرمول روبرو است
 مثال نام کاربری


پسورد : شماره دانشجویی جدید

550981234567


487
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :