۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 1399

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال 1399 در سیستم جدید آموزشیار به شرح زیر می باشد

:زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال 1399 در سیستم جدید آموزشیار به شرح زیر می باشد

 چهارشنبه مورخ 23 مهر 1399 ورودی های 96 و ماقبل از ساعت 8 الی 14

 پنجشنبه مورخ 24 مهر 1399 ورودی های 97و 98 از ساعت 8 الی 14

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند بر اساس ورودی ذکر شده در بالا در همان روز از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد مهلت انتخاب واحد دارند.

برنامه زمانبندی انتخاب واحد برای دانشجویانی که در این دوره موفق به انجام انتخاب .واحد نشده اند مجددا اطلاع رسانی خواهد شد..

جهت ورود به آموزشیار بر روی لینک زیر کلیک نمایید

سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار)


نام کاربری و رمز ورود به سامانه آموزشیار

شماره دانشجویی جدید: کد واحد و شماره دانشجویی قبلی

    نام کاربری جدید  شماره دانشجویی  علامت @ و حروف edu با فرمول روبرو است
 مثال نام کاربری


پسورد : شماره دانشجویی جدید

550981234567


2973
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :