۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان     [En]

عیادت مدیرکل ارزیابی ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از همکار گرامی جناب آقای شریفی

بسمه تعالی عیادت مدیرکل ارزیابی ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از همکار گرامی جناب آقای شریفی از کارکنان مرکز ارزیابی ، نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی

101
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :