۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد     [En]
جلسه دوم کمیته انضباطی دانشگاه به روز دوشنبه مورخ 14 تیر ساعت 10 صبح موکول گردید.اسامی دانشجویان در برد آموزش اطلاع رسانی خواهد شد و با آنها تماس نیز گرفته خواهد شد.       دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار       
مدیریت
معاونت