۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند     [En]
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار       دانشجویان در زمان اخذ دروس موظف به رعایت پیش نیازی می باشند و در صورت عدم رعایت عواقب آن به عهده دانشجو میباشد       
پیوندها
مدیریت
معاونت